C.E.V. Sociëteitshaven

ligplaats historische vaartuigen

PRIVACYBELEID SOCIETEITSHAVEN

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf deze datum gelijk. Door invoering van de AVG willen we voor u, als bezoeker van deze website, duidelijk aangeven waar we uw gegevens voor gebruiken en hoe we deze bewaren. Natuurlijk is uw privacy voor ons net zo belangrijk als voor u en gaan we zorgvuldig met uw gegevens om.


Hoofdzakelijk wanneer u zelf een (contact)formulier invult en deze verstuurt kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

  • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voornamelijk voor administratieve doeleinden, om uw vraag of informatie doeltreffend te kunnen verwerken.
  • Wij kunnen met behulp van uw gegevens contact met u opnemen, in bijzondere voorvallen, calamiteiten en wijzigingen doorgeven als u gebruik hebt gemaakt of gaat maken van onze diensten.
  • Wij delen uw gegevens NIET met derden zonder uw toestemming, wij delen uw gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden.
  • Wij bewaren uw gegevens niet eindeloos. Na afhandeling van uw vraag of verzoek worden uw gegevens verwijderd. Enkel als er een financiële transactie heeft plaatsgevonden zijn wij verplicht administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
  • Onder de nieuwe privacywet heeft u een aantal rechten. Een belangrijke is dat u kunt eisen dat bedrijven de gegevens die zij van u hebben, verwijderen. Dat "recht op vergetelheid" heeft u ook bij ons. Indien u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.
  • U heeft ook recht op inzage. Als u wilt weten welke gegevens wij bewaren, neem dan contact met ons op.
  • Mochten uw gegevens onverhoopt toch naar buiten lekken, dan zullen wij dit met u communiceren. Daarnaast zullen wij direct een melding doen bij Autoriteit Persoonsgegevens. (AP).


U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw privacy via: info@societeitshaven.nl